Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

TOKYO FUJI KAMAKURA OMURO ซุปตาร์ "AUTUMN IN LOVE ปู้น ปู้น"

요 ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเบิ้ล หรือ โมมิจิ สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ หลวงพ่อโตไดบุทสึ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา 0muro ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่กลางเมือง (ตามรอยอนิม:ชื่อดัง) นั่งรถไฟคลาสิค เอฮโนเดิ้น ชมวิวบ้านเมือง ทะเลวิวฟูจิ จากตัวเมืองคามาคุระ ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ

ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท << >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า