Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน

  • ตื่นตาตื่นใจกับการ ล่องเรือโจรสลัด ล่องทะเลสาบอะชิ
  • ชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
  • ชม หุบเขาโอวาคุดานิ
  • เก็บภาพความประทับใจ ภูเขาไฟฟูจิ
  • นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
  • เยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค
  • อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งในโตเกียว เลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์

29,999 บาท/คน 
<< Journey Download >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า