Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน

  • เยี่ยมชม อุโมงค์หิ่งห้อย Umihotaru
  • นมัสการไหว้ พระใหญ่ไดบุสซึ 
  • ชม หุบเขาโอวาคุดานิ
  • สัมผัสประสบการณ์การ ชงชา แบบญี่ปุ่น
  • ชมความงามของ ชิบะซากุระ
  • เก็บภาพความประทับใจ ภูเขาไฟฟูจิ
  • นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
  • อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งในโตเกียว เลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์

29,999 บาท/คน 
<< Journey Download >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า