Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

ฮ่องกง...สายบุญ 3วัน 2คืน

กระเช้านองปิง : พระใหญ่เกาะลันเตา ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า : ขอพรพระใหญ่เทียนถาน : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หาดรีพัสเบย์ : ยอดเขาวิคทอเรียพีค : วัดแชกงหมิว : วัดหวังต้าเซียน : สำนักชีฉีหลิน : Symphony of lights : ช้อปปิ้ง : ถนนเลดี้ มาร์เก็ต & ย่านมงก๊ก // ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย // CityGate Outlet อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซำต้นตำรับ // ห่านย่างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท << Journey Download >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า