Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

• ชมปราสาทต้นแบบของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ชมเมืองที่มีความสวยงามเหมือนบ้านลูกกวาด ณ เมืองคาร์โรวี่ วารี ประเทศเช็ก • จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานที่นัดพบของชาวปราก • ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวิหารเซนต์วิตัส • ชมเมืองมรดกโลก เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศเช็ก • ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ • ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น • ช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่พื้นเมือง ถนนคาร์ทเนอร์ • ชมเมืองมรดกโลก เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี • จัตุรัสวีรบุรุษ Hero Square สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ • ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคของเมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี • ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ราคาเริ่มต้น 50,999 บาท << Journey Download >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า