Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

UNSEEN GEORGIA KAZAKHSTAN 8 วัน 6 คืน

• เยี่ยมชม วังของเจ้าชาย Alexander Chavchavadze • ชม คอนแวนต์โบดเบ สำนักนางชีที่สำคัญที่สุดของจอร์เจีย • ชม ป้อมอันนานูรี เป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ • นั่งรถจิ๊บเพื่อทำการขึ้นไปยัง วิหารเกร์เกตี ทรินิตี • ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน • ชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี • ชม จัตุรัสอิสระภาพ, สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถ์เซ็นคอฟ • จุดชมวิวค๊อกโตเบ นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ • ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท << Journey Download >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า