Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tokyo Fuji Kamakura Hakone I|lumination Christmas & New Year "ซุปตาร์.. ปีใหม่โตเกียวใครไปยกมือขึ้น"

ไฮไลท์!!..มงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น หมู่บ้านอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้ เป็นภาพที่สวยงามมาก ถ่ายรู้ปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ชมห้องจัดแสดงข้อมูลแผ่นดินไหวและการประทุของภูเขาไฟ บุฟเฟ่ต์ขาปู่ และผ่อนคลายแช่ออนเซน

ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท << >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า