Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

KAMIKOCHI Tokyo Fuji Freeday "ซุปตาร์..... ใบไม้เปลี่ยนสี I LOVE KAMIKOCH!"

!ไฮไลท์!!.คมิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลปั่ ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม เรียนรู้วัฒนธรรมการซงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม **อิสระ ฟรีเดย์ 1วันเต็ม จะช้อป จะชิม หรือจะชิวในสวนสนุกระดับโลกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ได้ตามอัธยาศัย*

ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท << >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า