08/14 2018

ลาวใต้ ปากเซ-ปากซอง 2 วัน 1 คืน

• ด่านช่องเม็ก – ปากเซ – คอนพะเพ็ง – หลี่ผี • ตลาดดาวเรือง – ผาส้วม – ตาดเยือง – ตาดฟาน

ราคาขึ้นกับจำนวนคนเดินทางและรถ 
<< Journey Download >>