Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- ชมขบวนแห่งเทียนเข้าพรรษา (31 กรกฎาคม 2558)
- ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน
- ชมวิถีวัฒนธรรมเยือนชุมชน “คนทำเทียนพรรษา”
- แกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ - ถนนสายธรรม
- สายเทียน - ประกวดสาวงามเทียนเข้าพรรษา
- เอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค

 

 

 

 

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า